artikelen
 
Dietrich Bonhoeffer
 1. in Philosophia Reformata
   Kok Kampen, 3e en 4e kwartaal 1955, pp. 147-161.
 
samen met G.H. ter Schegget:
Over de verzoening
    Serie in In de Waagschaal - 1961, 8 pp.
 
Biblische Betrachtung
    in ‘Revolution ohne Gewalt’
    Sensen Verlag Wien, 1968, p. 138 ff.
 
Artikelen in ‘Militia Christi’ van juli 1974 tot januari 1982:
 1. Zwijgt het recht als de wapens spreken? (boekbespreking) - juli 1974
 2. Wie ontwapening willen moeten de ketterij ontzenuwen - november 1974
 3. Rechtvaardig geweld? Twaalf aspecten - januari 1975
 4. Herman de leeuwentemmer (boekbespreking) - april 1975
 5. Bevrijding van discriminatie (boekbespreking) - mei 1975
 6. De stad Gods moet wachten, het religieuze bedrijf gaat vóór (boekbespreking) - mei 1975
 7. Jezus zei ook iets over geweld - augustus 1975
 8. Wég van honger en geweld - oktober 1975
 9. Geen vrijwilligersleger! - december 1975
 10. Macht (samen met de werkgroep In  Plaats Van Oorlog) - januari, februari, maart 1976
 11. Zegent die u vervloeken - februari 1976
 12. “Een wijkgemeente kan geen actiegroep worden” (interview) - februari 1976
 13. Eenheid van geloof door onenigheid met het bijgeloof - maart 1976
 14. Interview met twee pacifisten uit Israël - april 1976
 15. Sociale verdediging, een samenspraak te Brussel - april 1976
 16. Nadenken over gezamenlijk optreden - april 1976
 17. Wat is christelijk geloof zonder geloof in geweld? (serie) - juni 1976 - mei 1977
 18. Een zinkend schip - december 1976
 19. Burgerbevolking, oorlog en humaniteit (congresverslag) - december 1976
 20. Het Huisbezoek (preek) - januari 1977
 21. Beredeneerde christelijkheid van een bedremmelde intellectueel - mei 1977
 22. De ongelijke strijd voor gelijke rechten van de mens - juni 1977
 23. Onverstandige ijver; een reactie op een artikel van Feddema - augustus 1977
 24. Waarom Jezus en anderen werden vermoord (preek) - november 1977
 25. De zwakste staat sterk (besprekingen dissertatie Mr Veerman) - december 1977
 26. Leg zelf de bijbel uit (preek) - januari 1978
 27. Het is niet alles God wat er blinkt (boekbespreking Thung) - januari 1978
 28. Fascisme (boekbespreking Kitchen) - januari 1978
 29. Wat dunkt u? (twee preken) - februari 1978
 30. Hoe de kerk behoefte kreeg aan geweld (preek)  - april 1978
 31. Ethische aspecten van de neutronenbom - mei 1978
 32. Nieuwe grondslag voor menselijke verhoudingen (preek) - oktober 1978
 33. Veranderen in de kerk (boekbespreking H. Lissenburg) - december 1978
 34. Drie stellingen over machten en een over kerken - december 1978
 35. Saamhorigheid (preek) - februari 1979
 36. Ideologie van kerk en krijgsmacht; een vergelijking - mei 1979
 37. Amin en de dubbele moraal van de geweldloosheid - augustus 1979
 38. Brood op de (boeken)plank (preek) - november 1979
 39. Hoopvolle bespiegeling (bespreking Synodale Handreiking) december 1979
 40. Pacifistisch kapitalisme - december 1979
 41. Staat ontkracht rechten van de mens - december 1979
 42. Christus en macht (serie over Martin Hengel, Christ and Power) - 1980
 43. Ga niet met Kaïn het veld in (preek) - september 1980
 44. ME-ers gedraag je! - oktober 1980
 45. De oorlogsmisdaden des Heren - december 1980
 46. Geen militaire defensie, wel sociale agressie (preek) - maart 1981
 47. Vrije meningsuiting ook voor fascisten - juni 1980
 48. Wat heet heilig? (preek) - juni 1981
 49. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard (preek) - augustus 1981
 50. Over vrijmoedigheid (preek) - september 1981
 51. Het signalement van de vijand - oktober 1981
 52. Hoe je omspringt met vijandige lieden - november 1981
 53. De strijdmethoden van de vrede - december 1981
 54. Als de goden uit de hand lopen (preek) - januari 1982
 
Vredesdiscussie, atoompacifisme gaat niet ver genoeg
    in Tijd en taak
    27-11-1982 pp. 12-14
 
Bijbel, Politiek en Kerk
    geen vermelding van tijdschrift en uitgever
    1982, 5 pp.
 
De mens op weg naar recht
    Traditie en perspectief van de Rechten van de Mens
    (toespraak voor studenten van het Oecumenische Studenten Pastoraat Amsterdam)
    in Nieuwsbrief van de Liga voor de Rechten van de Mens nr.9, pp 5-15
    september 1984
 
Freedom of Religion within its right human limits
    niet gepubliceerd
    februari 1999